ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 

Αίτηση επιστροφής της διαφοράς του Ε.Φ.Κ. πετρελαίου.

Καταχωρήθηκε στις 12/20/2014

Βρείτε την εγκύκλιο και τις αιτήσεις στη σελίδα του επιμελητηρίου ΕΔΩ:http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/Pages/processes.aspx?f=1&p=0&CAMLFilter=%3CEq%3E%3CFieldRef%20Name%3d%27_x039a__x03b1__x03c4__x03b7__x03b3__x03bf__x03c1__x03af__x03b1_%27%20LookupId%3d%27TRUE%27%2f%3E%3CValue%20Type%3d%27Lookup%27%3E64%3C%2fValue%3E%3C%2fEq%3E&fid=64