ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 

πρόγραμμα εργατιικής εστία 2010

Καταχωρήθηκε στις 1/10/2010

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 της επισυναπτόμενης εγκυκλίου, καταληκτική ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με την Εργατική Εστία, είναι η 29 Ιανουαρίου 2010.

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο